Fjallskiladeild Holtamannaafréttar

 

Karl Ölvisson

 

Til vara:

Hulda Brynjólfsdóttir