VISS, vinnu og hæfingarstöð á Hvolsvelli leitar eftir leiðbeinanda

Þriðjudagur, 16. maí 2023

VISS, vinnu og hæfingarstöð óskar eftir að ráða leiðbeinenda í 50%  stöðu sem fyrst. VISS er vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu. Hjá VISS er unnið eftir hugmyndafræðinni „Þjónandi leiðsögn“ og „Sjálfstætt líf“.  Leiðbeinendur vinna samkvæmt lögum 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 auk tengdra reglugerða.

Meginverkefni:

 • Veita stuðning, einstaklingsmiðaða og sveigjanlega þjónustu.
 • Umsjón verkefna starfsstöðvarinnar. 
 • Veita persónulega aðstoð við athafnir daglegs lífs. 
 • Skipuleggja og forgangsraða störfum sínum í samráði við viðkomandi yfirmenn.  

Hæfniskröfur:

 • Menntun sem nýtist í starfi
 • Reynslu í starfi með fötluðu fólki
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Jákvæðni og góð þjónustulund
 • Almenn tölvu kunnátta
 • Hreint sakarvottorð

Umsóknafrestur er til og með 28 maí 2023.

Nánari upplýsingar veita Svava Davíðsdóttir framkvæmdastjóri Félags- og Skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur- Skaftafellssýslu svava@felagsmal.is eða í síma 487-2581 og Ragnhildur Jónsdóttir forstöðuþroskaþjálfi ragnhildur@arborg.is eða í síma 480-6920 og 899-7254 .

Umsóknum skal skilað á netfangið svava@felagsmal.is eða anton@hvolsvollur.is

Rangárþing eystra er heilsueflandi samfélag í stöðugri sókn. Sveitarfélagið leggur ríka áherslu á samvinnu, virðingu og vellíðan á vinnustað.

Öllum umsóknum veður svarað.